Khi ai đó hỏi tôi chiến trường khốc liệt nhất của shipper :v Còn đường nào ngan…

[ad_1]

Khi ai đó hỏi tôi chiến trường khốc liệt nhất của shipper

Còn đường nào ngang cơ không ta cà?

From Tin Nguyen via Thánh Riviu
#toilanguoisaigon

May be an image of outdoors
[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_3844364755618201

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *