Ngắn gọn xúc tích hết tại đây Ảnh: ST #toilanguoisaigon

[ad_1]

Ngắn gọn xúc tích hết tại đây 👇👇 Ảnh: ST
#toilanguoisaigon

May be an image of text that says 'MỘT NGƯỜI LƠ LÀ CẢ NHÀ CÁCH LY MỘT NGƯỜI COI THƯỜNG CẢ PHƯỜNG VẤT VẢ MỘT NGƯỜI DƯƠNG TÍNH CẢ TỈNH THEO DÕI Chung tay Phòng, chố»‘ng Covid-1'
[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_4045897288798279

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *