“Người” đứng đó, 150 năm rồi, qua biết bao thăng trầm của Sài Gòn … Nguồn: Nguy…

[ad_1]

“Người” đứng đó, 150 năm rồi, qua biết bao thăng trầm của Sài Gòn …

Nguồn: Nguyễn Quốc Minh (via group Saigon Life & Street)
#toilanguoisaigon

May be an image of tree and natureMay be an image of tree and natureMay be an image of tree and natureMay be an image of sky, tree and nature
[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_4040566669331341

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *