Nội các thảo luận truất phế Trump viện dẫn Tu Chánh Án 25

Nội các thảo luận truất phế Trump viện dẫn Tu Chánh Án 25

WASHINGTON, DC (NV) – Thành viên Nội Các thảo luận việc viện dẫn Tu Chánh Án 25 để truất phế Tổng Thống Donald Trump, theo đài truyền hình ABC News.

Nhiều nguồn tin trong cuộc cho phóng viên ABC News biết đang có một cuộc thảo luận giữa các thành viên Nội Các và những đồng minh của tổng thống về việc sử dụng Tu Chánh Án 25 để truất phế ông Trump.

Tổng Thống Donald Trump. (Hình: Alex Wong/Getty Images)

Điều Bốn trong Tu Chánh Án 25 cung cấp giải pháp truất phế khi phó tổng thống và đa số thành viên nội các xác nhận tổng thống đương nhiệm không còn đủ khả năng để đảm đương chức vụ.

Kế đến, quyết định tổng thống không còn năng lực điều hành sẽ được gửi đến Quốc Hội và chuyển giao quyền hành cho phó tổng thống.

Có tổng cộng tất cả 15 bộ, như vậy, để vận dụng Tu Chánh Án 25, phải có sự đồng ý của Phó Tổng Thống Mike Pence và 8 vị bộ trưởng.

Trong trường hợp tổng thống phản đối, Tu Chánh Án 25 quy định Quốc Hội phải bỏ phiếu trong vòng 21 ngày để truất phế, số phiếu thuận phải là 2/3 túc số các vị dân cử ở cả hai viện.

Nếu bỏ phiếu thất bại, tổng thống tiếp tục tại nhiệm.

Hồi Tháng Mười năm 2020, bà Nancy Pelosy, chủ tịch Hạ Viện, đưa ra dự luật cho phép Quốc Hội sử dụng Tu Chánh Án 25 truất quyền Tổng Thống Trump khi ông bị COVID-19, và giao quyền cho Phó Tổng Thống Pence. 

Tuy nhiên, dự luật này không được thông qua. (MPL)

—————

Theo: nguoi-viet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *