Project Vietnam Foundation thông báo chích ngừa COVID-19

Project Vietnam Foundation thông báo chích ngừa COVID-19

WESTMINSTER, California (NV) – Project Vietnam Foundation thông báo sẽ chích ngừa COVID-19 cho cư dân địa phương vào ngày 18 Tháng Ba, tại Family Choice Medical Group, 7631 Wyoming St, #201, Westminster, CA 92683, thông cáo của tổ chức này cho biết hôm Thứ Bảy, 13 Tháng Ba.

Project Vietnam Foundation cho biết, để ghi danh lấy hẹn, quý vị có thể vào trang web https://bit.ly/pvnfcovidvaccine.

Chích ngừa COVID-19. (Hình minh họa: AP Photo/Jessica Hill)

Sau đó, Project Vietnam Foundation sẽ liên lạc để xác nhận giờ hẹn.

Xem Thêm

Những cách sắp xếp nhà cửa ngăn nắp

Kiểu nhà ở Texas thường được bán nhanh hơn

Làm sao mua được nhà khi ‘thị trường là của người bán?’

Theo Project Vietnam Foundation, thuốc chích ngừa sẽ là Moderna, do CalOptima cung cấp cho Family Choice Medical Group.

Tiêu chuẩn chích ngừa gồm:

-Người đang có bảo hiểm CalOptima thuộc nhóm 1A.

-Cao niên trên 64 tuổi.

-Nhân viên y tế (kể cả người chăm sóc tại gia IHSS).

Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc: Project Vietnam Foundation, PO Box 9479, Fountain Valley, CA 92708, điện thoại 714-888-5800, hoặc email [email protected]. (T.Nhiên) [đ.d.]

————————–

Theo: nguoi-viet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *