Quốc Hội California sắp điều trần Luật Công Bằng Tín Dụng Thuế

Quốc Hội California sắp điều trần Luật Công Bằng Tín Dụng Thuế

SACRAMENTO, California (NV) – Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg (Dân Chủ-Santa Ana) thông báo hôm Thứ Tư, 24 Tháng Ba, dự luật SB 49, Công Bằng Tín Dụng Thuế của California, đã thông qua Ủy Ban Kinh Doanh, Nghề Nghiệp và Phát Triển Kinh Tế của Thượng Viện California với sự ủng hộ tuyệt đối.

Theo thông cáo của văn phòng Tom Umberg, Thượng Nghị Sĩ Umberg cho biết: “SB 94 là một dự luật thừa nhận sự bất công vốn có của việc buộc các nhà hàng và bác sĩ thẩm mỹ ở California, những người thường xuyên không thể mở cửa trong năm nay, phải trả tiền cho tiểu bang và lệ phí cấp giấy phép địa phương. Cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay cho thấy California kiên quyết trong việc giải quyết sai lầm này, thông qua việc trả lại lệ phí cấp giấy phép cho tất cả các doanh nghiệp đã không thể hoạt động.”

Các doanh nghiệp ở California từng phải đóng cửa trong tình trạng khẩn cấp không cần phải trả phí hoạt động qua dự luật SB 49. (Hình minh họa: Valerie Macon/AFP via Getty Images)

Qua SB 49, các doanh nghiệp bị buộc phải đóng cửa trong trường hợp khẩn cấp sẽ không phải trả phí hoạt động của tiểu bang và địa phương. Dự luật này thiết lập một khoản tín dụng thuế mà các chủ doanh nghiệp nhỏ có thể sử dụng để xin giấy phép kinh doanh, giấy phép hành nghề, hoặc chi phí hoạt động bắt buộc khác do tiểu bang hoặc chính quyền địa phương quy định.

Xem Thêm

Newsom đề cử dân biểu gốc Philippines làm bộ trưởng Tư Pháp California

Cụ bà đánh trả kẻ tấn công ở San Franciso, tặng lại gần $1 triệu được cho

Cảnh sát Seal Beach điều tra lá thư hăm dọa bà gốc Á

SB 49 cũng kết hợp một bài học kinh nghiệm trong suốt đại dịch này bằng cách hệ thống hóa quy trình hoàn trả phí cho các trường hợp khẩn cấp trong tương lai buộc các doanh nghiệp phải đóng cửa.

Sau khi được Ủy Ban Kinh Doanh, Nghề Nghiệp và Phát Triển Kinh Tế Thượng Viện bỏ phiếu, SB 49 sẽ được điều trần trong Ủy Ban Tài Chính và Quản Trị Thượng Viện, và sau đó sẽ được Ủy Ban Chuẩn Chi của Thượng Viện điều trần.

Các doanh nghiệp có thể chia sẻ chi tiết thông tin hay sự việc cụ thể của doanh nghiệp mình, xin liên lạc với Zach Keller, giám đốc lập pháp tại văn phòng ở Quốc Hội California của Thượng Nghị Sĩ Umberg bằng email [email protected] hoặc điện thoại (916) 651-4034. (TL) [qd]

————————–

Theo: nguoi-viet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *