SÀI GÒN TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG MASSAGE, XÔNG HƠI, RẠP PHIM, TIỆM GAME TỪ 18H NGÀY 3/…

[ad_1]

SÀI GÒN TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG MASSAGE, XÔNG HƠI, RẠP PHIM, TIỆM GAME TỪ 18H NGÀY 3/5/21. TRƯỚC ĐÓ LÀ KARAOKE, QUÁN BAR, VŨ TRƯỜNG

[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_3864316126956397

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *