Tặng 5.500 phiếu mua hàng ‘siêu thị 0 đồng’ cho sinh viên đang ở trong KTX c…

[ad_1]

✨✨✨

Tặng 5.500 phiếu mua hàng ‘siêu thị 0 đồng’ cho sinh viên đang ở trong KTX các trường đại học tại SG bắt đầu từ ngày mai 13-7.

[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_4065778436810164

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *