TP.HCM đã xử phạt 3.931 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng sau mộ…

[ad_1]

TP.HCM đã xử phạt 3.931 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng sau một tuần áp dụng Chỉ thị 16.

[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_4077258968995444

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *