TP.HCM hoàn thành chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 với hơn 838.000 người được ti…

[ad_1]

TP.HCM hoàn thành chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 với hơn 838.000 người được tiêm.

[ad_2]
Credit: Tôi là người Sài Gòn Fanpage – 678939172160791_4034168149971193

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *