Vì sao thẻ xanh chỉ có giá trị 2 năm với diện hôn nhân

Luật Di trú Hoa Kỳ là một luật rất phức tạp, nên theo yêu cầu của đa số độc giả cần am hiểu và hiểu biết về luật này, nhật báo Người Việt kính mời Luật sư Darren Nguyễn Ngọc Chương thuộc Nhóm Luật Sư Nguyễn & Lưu, www.NguyenLuu .com, phụ trách chuyên mục “Tìm hiểu Luật Di trú”, đăng hàng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Quận Cam, California, được Luật Sư Tiểu Bang California công nhận về chuyên môn trong Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay, California có trên 190,000 luật sư, nhưng chỉ có 235 luật sư có bằng cấp chuyên môn về Luật Di trú, trong số đó có Luật sư Darren Nguyễn Ngọc Chương. Luật sư Darren Nguyễn Ngọc Chương từng làm việc cho Sở Di trú Hoa Kỳ (INS). Luật sư Darren Nguyễn Ngọc Chương là người có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và bổ sung các giấy tờ cần thiết để được Sở Di Trú chấp thuận.

Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.

Điều kiện của thẻ xanh hai năm là cho Sở Di trú cơ hội thứ hai để điều tra xem liệu cuộc hôn nhân của đương đơn có gian dối hay không. (Hình minh họa: illinoislegalaid.org)

Bản sửa đổi Luật Nhập cư về Gian lận Hôn nhân năm 1986 (IMFA) (tạm dịch là Bản sửa đổi Luật Nhập cư về Hôn nhân Gian lận năm 1986). Đạo luật này ra đời nhằm ngăn chặn vấn nạn kết hôn giả để được hưởng luật nhập cư. Đạo luật này đã tạo ra rất nhiều khó khăn cho “Người thụ hưởng” và “Người khởi kiện”.

Đạo luật nói rằng một người được tài trợ sẽ nhận được thẻ xanh hai năm nếu:

1) Người được bảo lãnh có được quyền thường trú thông qua hôn nhân với công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân (tức là bảo lãnh vợ / chồng).

2) Cuộc hôn nhân chưa đầy hai năm khi “người được bảo trợ” có được thường trú nhân.

Điều kiện thẻ xanh hai năm có thể được miễn nếu “người được tài trợ” nộp Mẫu I-751 cùng với “người bảo lãnh” 90 ngày trước khi thẻ xanh hai năm hết hạn hoặc nộp Mẫu I-751 và yêu cầu được miễn yêu cầu làm việc với “người bảo lãnh.” Điều kiện của thẻ xanh hai năm là cho Sở Di trú cơ hội thứ hai để điều tra xem liệu cuộc hôn nhân của đương đơn có gian dối hay không.

Nếu cuộc hôn nhân kéo dài hơn hai năm khi “người được bảo trợ” có được thường trú nhân, người được bảo trợ phải có thẻ xanh 10 năm.

Có những trường hợp Sở Di trú đã sai sót khi cấp thẻ xanh có giá trị hai năm cho “người được bảo lãnh” mặc dù ngày thường trú đã hơn hai năm kể từ ngày kết hôn. Trong trường hợp đó, “người được tài trợ” có quyền khiếu nại để sửa đổi thẻ xanh và không phải nộp Mẫu I-751. Sở dĩ nhân viên Sở Di Trú Hoa Kỳ tại sân bay làm sai là do khi đương đơn đi phỏng vấn và được Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ cấp thị thực nhập cảnh, sau đó kết hôn chưa đầy hai năm nên Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ phải cấp giấy chứng nhận. thị thực có số thẻ xanh hai năm. Nhưng sau đó đương đơn nhập cảnh vào Hoa Kỳ (ngày nhập cảnh là ngày thường trú) sau hai năm kết hôn, theo luật Sở di trú phải cấp cho đương đơn thẻ xanh 10 năm. Vì nhân viên Sở Di trú đã dựa vào con số trên thị thực nên đã làm sai và cấp cho đương đơn thẻ xanh hai năm.

Độc giả cần lưu ý rằng luật quy định rằng ngày thường trú không phải là ngày có thẻ xanh. Tức là ngày được chấp thuận thường trú chứ không phải ngày nhận được thẻ xanh. Thông thường, trong trường hợp “những người được bảo lãnh” được bảo lãnh và phỏng vấn tại nước sở tại của họ, khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ lần đầu tiên, ngày nhập cảnh đầu tiên là ngày thường trú. Khoảng một tháng Sở di trú sẽ gửi lại thẻ xanh. Trường hợp khác, người được bảo lãnh đang có mặt tại Hoa Kỳ và làm đơn xin chuyển đổi tình trạng di trú sang thẻ xanh, sau khi phỏng vấn và đơn được chấp thuận thì ngày xét duyệt là ngày được chấp thuận. nơi cư trú. Khoảng một tháng sau Sở di trú sẽ gửi lại thẻ xanh.

Đạo luật này áp dụng cho các trường hợp người bảo lãnh là công dân Hoa Kỳ và thường trú nhân. Nhưng chúng tôi không thấy trường hợp thường trú nhân vì hiện nay đơn bảo lãnh vợ / chồng và người bảo lãnh là thường trú nhân, thời gian chờ đợi từ khi nộp đơn đến ngày phỏng vấn ít nhất là hai năm. Trong những trường hợp như vậy, “người thừa kế” phải có thẻ xanh 10 năm vì đã hơn hai năm kể từ ngày kết hôn đến ngày thường trú. [qd]

Bản tin Visa

Theo yêu cầu của độc giả của chúng tôi, sau đây là thông tin thị thực cho tháng 11 năm 2021.

Ưu tiên 1 – ngày ưu tiên là ngày 1 tháng 12 năm 2014, có nghĩa là ưu tiên dành cho những người con trên 21 tuổi chưa lập gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 2A – ngày ưu tiên hiện tại, có nghĩa là ưu tiên dành cho vợ / chồng hoặc con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 2B – priority date là ngày 22 tháng 9 năm 2015, tức là ưu tiên cho con trên 21 tuổi chưa lập gia đình của thường trú nhân.

Ưu tiên 3 – ngày ưu tiên là ngày 22 tháng 11 năm 2008, có nghĩa là ưu tiên dành cho con cái đã kết hôn của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 4 – ngày ưu tiên là ngày 22 tháng 3 năm 2007, có nghĩa là ưu tiên dành cho anh chị em ruột của công dân Hoa Kỳ.

Bạn có thể theo dõi bảng thông tin thị thực hàng tháng của riêng mình tại trang web của Nguyen & Luu Law Group, LLP tại: www.nguyenluu.com

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ: Luật sư Darren Nguyễn Ngọc Chương hoặc Luật sư Lưu Trọng Cẩm Thượng của Nguyen & Luu Law Group, LLP tại 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Điện thoại (949) 878-9888.

————————–
Theo: nguoi-viet.com
[^^1]
[^^2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *